Nasze publikacje

M. rumak - perlage wyrok

Sądu UE oddalił wniosek o rejestrację nazwy „perlage” jako znaku towarowego. Jego zdaniem osobom francuskojęzycznym jednoznacznie to słowo kojarzy się z bąbelkami i nie ma wartości odróżniającej. W efekcie nie można zarejestrować go jako unijnego znaku towarowego. Wyrok jednak budzi spore kontrowersje w szczególności, że polska spółka odkrywa wady w decyzji EUIPO.

 

 

 

 

Informacja o kancelarii

Affre i Wspólnicy to kancelaria specjalizująca się w szeroko rozumianym prawie konkurencji, obejmującym prawo antymonopolowe, zwalczanie nieuczciwej konkurencji i prawo konsumenckie oraz w prawie własności przemysłowej.

Doradzamy Klientom w zakresie kształtowania polityki dystrybucyjnej, przeciwdziałania porozumieniom antykonkurencyjnym i nadużywania pozycji dominującej, prawa konsumenckiego oraz zgodności umów i regulaminów z tym prawem, a także zwalczania nieuczciwej konkurencji w szczególności w zakresie ochrony renomy, prawa reklamy, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

W zakresie prawa własności przemysłowej nasze pomoc obejmuje zarówno kwestie rejestracji znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, jak i ochronę know-how oraz transfer technologii oraz innych praw własności przemysłowej.

więcej...