Wydarzenia

Profesjonalne załatwienie reklamacji jest czynnikiem decydującym zadowoleniu klienta, dzięki któremu postrzeganie danej marki może znacznie wzrosnąć i zaskarbić firmie zaufanie. Aby stawić czoło niejasnym regulacjom prawnym z zakresu reklamacji, 30 stycznia r. pr. Przemysław Rybicki przeprowadził warsztaty pt. „Klient ma zawsze racje”, czyli czy zawsze musimy uznawać reklamacje.

W programie warsztatów znalazły się m.in. takie zagadnienia jak: różnice między wadą, rękojmią i gwarancją; reklamacje B2C i B2B; zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji; najczęściej popełniane błędy; praktyki związane z obsługą reklamacji kwestionowane przez Prezesa UOKiK.

Dziękujemy uczestnikom za liczne przybycie i organizatorowi - Puls Biznesu Konferencje - za współpracę.

 

Nasza kancelaria objęła patronatem ogólnopolską konferencję naukową „Aktualne problemy prawa własności intelektualnej”, która odbędzie się 7 marca 2018 roku. Organizatorem jest Koło Prawa Własności Intelektualnej „Niematerialni” Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Konferencja ma na celu ukazanie aktualnych oraz najczęściej pojawiających się problemów z zakresu własności intelektualnej, jak również popularyzację wiedzy z obszaru tej dziedziny prawa. Organizatorom zależy na zaprezentowaniu praktycznego wymiaru prawa własności intelektualnej, które zajmuje znaczącą pozycję pośród innych gałęzi prawa i charakteryzuje się dynamicznym rozwojem.

Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane m. in. prelekcje z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz czynów nieuczciwej konkurencji.

Więcej informacji: https://aktualneproblemyip.wordpress.com/

 

Czwarte i ostatnie spotkanie z cyklu szkoleń „Aspekty prawne w marketingu” odbyło się 14 grudnia 2017 r. we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej (CCIFP). Szkolenie z „Prawa autorskiego” przeprowadził r. pr. Marek Rumak specjalizujący się w prawie własności intelektualnej.

Program spotkania obejmował: definicję utworu, moment powstania praw autorskich, licencje w prawie autorskim, sankcje za nieuprawnione użycie utworu według prawa autorskiego, problem plagiatu, nieuprawnione użycie wizerunku postaci.

Bardzo serdecznie dziękujemy uczestnikom i organizatorom.

 

W tym roku kancelaria Affre i Wspólnicy Sp. k. po raz kolejny wzięła udział w akcji charytatywnej Szlachetna Paczka. 8-9 grudnia odbył się finał tego wydarzenia. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy wesprzeć małżeństwo z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy w ostatnim czasie stracili mieszkanie i większość dobytku w wyniku pożaru. Jak mówią organizatorzy akcji: „tworzymy rozwiązania systemowe, dzięki którym konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi”. Warto pomagać!

 

Trzecie spotkanie we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej (CCIFP) dobiegło końca. R. pr. Przemysław Rybicki 15 listopada b.r. poprowadził szkolenie pt. „Konkursy i loterie- aspekty prawne w marketingu”.

Program spotkania obejmował :przepisy regulujące loterie i konkursy, naruszenia związane z loteriami i konkursami, wytyczne odnośnie regulaminu, postępowanie zgodne ze Zbiorowym Interesem Konsumentów, polityka Prezesa UOKiK oraz omówienie bieżącego orzecznictwa.

Bardzo serdecznie dziękujemy uczestnikom.

Na następne spotkanie zapraszamy 14 grudnia 2017 r. nt. „Prawo autorskie – aspekty prawne w marketingu”. Zapisy na stronie organizatora.

 

Informacja o kancelarii

Affre i Wspólnicy to kancelaria specjalizująca się w szeroko rozumianym prawie konkurencji, obejmującym prawo antymonopolowe, zwalczanie nieuczciwej konkurencji i prawo konsumenckie oraz w prawie własności przemysłowej.

Doradzamy Klientom w zakresie kształtowania polityki dystrybucyjnej, przeciwdziałania porozumieniom antykonkurencyjnym i nadużywania pozycji dominującej, prawa konsumenckiego oraz zgodności umów i regulaminów z tym prawem, a także zwalczania nieuczciwej konkurencji w szczególności w zakresie ochrony renomy, prawa reklamy, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

W zakresie prawa własności przemysłowej nasze pomoc obejmuje zarówno kwestie rejestracji znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, jak i ochronę know-how oraz transfer technologii oraz innych praw własności przemysłowej.

więcej...