Poznaj nasz zespół
Joanna Affre           Miszczuk Marta          Małgorzata Kozak
         
  ___Marta Miszczuk__   ___Małgorzata Kozak__
adwokat
   rzecznik patentowy   radca prawny
 
       
 
       
rumak marek
  rybicki przemek   
         
  Rybicki Przemysław_   __Katarzyna Górna_
radca prawny    radca prawny    adwokat
         
         
Joanna Mamczur   Anna Wawruch   Dominika Tyc
         
Joanna Mamczur   Anna Wawruch   Dominika Tyc
adwokat   prawnik   koordynator ds. marketingu
         

Informacja o kancelarii

Affre i Wspólnicy to kancelaria specjalizująca się w szeroko rozumianym prawie konkurencji, obejmującym prawo antymonopolowe, zwalczanie nieuczciwej konkurencji i prawo konsumenckie oraz w prawie własności przemysłowej.

Doradzamy Klientom w zakresie kształtowania polityki dystrybucyjnej, przeciwdziałania porozumieniom antykonkurencyjnym i nadużywania pozycji dominującej, prawa konsumenckiego oraz zgodności umów i regulaminów z tym prawem, a także zwalczania nieuczciwej konkurencji w szczególności w zakresie ochrony renomy, prawa reklamy, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

W zakresie prawa własności przemysłowej nasze pomoc obejmuje zarówno kwestie rejestracji znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, jak i ochronę know-how oraz transfer technologii oraz innych praw własności przemysłowej.

więcej...